Бэлтгэл бүлгийн хичээл 5-р сарын 2-оос эхэлнэ.

Цааш унших

Шинэ элсэлт 2022.04.01-ний 10:00 цагт нээгдэнэ

Цааш унших

Бэлтгэл бүлгийн хичээл 5-р сарын 12-ны 18:30 цагаас эхэлнэ.

Цааш унших

АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН “ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ”-ИЙН ХУВААРЬ

Цааш унших

ЦАХИМ ДАВТЛАГА бага анги 1-р сарын 6-наас, Ахлах дунд анги 1-р санын 4-нөөс

Цааш унших

Шинэчилсэн дугуйлан секцийн хуваарьтай танилцана уу.

Цааш унших

Шинэчилсэн дугуйлан секцийн хуваарьтай танилцана уу.

Цааш унших