Бидний тухай

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Харьяа Ерөнхий Боловсролын Сургууль нь -2014-2015 оны хичээлийн жилд Х-ХII ангийн 2 бүлэг 8 багш 20 сурагчтайгаар МУБИС-ийн харьяа лицей нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, 2015-2016 оноос эхлэн I-XII ангитай МУБИС-ЕБС нэртэйгээр нийт 20 бүлэг, 45 багш, ажилтан 470 гаруй сурагчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Түүхэн товчоон

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Харьяа Ерөнхий Боловсролын Сургууль нь -2014-2015 оны хичээлийн жилд Х-ХII ангийн 2 бүлэг 8 багш 20 сурагчтайгаар МУБИС-ийн харьяа лицей нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, 2015-2016 оноос эхлэн I-XII ангитай МУБИС-ЕБС нэртэйгээр нийт 20 бүлэг, 45 багш, ажилтан 470 гаруй сурагчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

2014-2017 онд Монгол улсын гавьяат багш Д.Цэцэгээ сургуулийн захирлаар ажиллаж байгаад өдгөө зөвлөх багшаар ажиллаж байна.

2017 оноос МУБИС-ийн харьяа ЕБС-ийн захирал дэд профессор М.Мөнхбаатар, нарийн бичиг Э.Дугармаа, сургалтын менежер П.Болорцэцэг, Д.Номин-Эрдэнэ, Р.Ганболд, нийгмийн ажилтан Ө.Баярмаа нар сургуулийн удирдлагын багт ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго

XXI зууны иргэдийн мэдлэг чадварыг хөгжүүлж , эерэг хандлагыг төлөвшүүлнэ.

МУБИС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ЕБС-ийн элсэлтийн танилцуулга

Манай сургууль тоон хэлээр
50
Багш, ажилтан
500
Сурагч
240
Эрэгтэй сурагч
260
Эмэгтэй сурагч

Мэдээ, мэдээлэл