ДУГУЙЛАНГИЙН НЭЭЛТ

2023-2024 оны хичээлийн жилд хичээллэх дугуйлангийн нээлт амжилттай боллоо. 1 сурагч 1 дугуйлан  10-р сарын 9 ноос хичээллэж эхлэнэ.  Сурагчид өөрийн сонирхсон дугуйлангийн сонгон шалгаруулалтад оролцож тэнцсэн тохиолдолд үнэ төлбөргүй хамрагдах боломжтой. Бүртгэлийг хариуцсан багш нарт  бүртгүүлнэ. 

Танилцуулга доорх линкээр орж харна. 

https://youtu.be/lQNPD48Tsc4