ЭЛСЭЛТ

МУБИС-ийн харьяа ЕБС–д элсэн суралцах сурагчдыг жил бүрийн 4-р сарын 1-ээс эхлэн   бүртгэнэ.