Цахилгаан хэлхээнд тооцоолол хийх аргууд- Гүйдлийн арга 11-р анги