Эх оронч үзэл үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдааныг нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулах тухай удирдамжийг хүргүүлж байна.

Энэ өдрийн мэнд
Тагнуулын Ерөнхий газраас ирүүлсэн “Эх оронч үзэл үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдааныг нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулах тухай удирдамжийг хүргүүлж байна.