II-р ангийн Alphabet Celebration амжилттай зохион байгуулагдлаа

2024.05.24-ний өдөр II-р ангийн Alphabet Celebration амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү үйл ажиллагаагаар 2А,2Б,2В,2Г ангийн нийт 144 сурагч энэ хичээлийн жилд Англи хэлний хичээлээр сурч мэдсэнээ эцэг эхдээ тайлагнав. Энэхүү үйл ажиллагааг ГХЗАН, БАЗАН нар хамтран анхны удаа амжилттай зохион байгууллаа. Хичээлийн жилийн туршид Англи хэлний мэдлэгийг түгээж таниулсан, RAZ PLUS Д.Энхрашаан Л.Оюу-Эрдэнэ багш нартаа нийт эцэг эхчүүд, сурагчдын өмнөөс талархал илэрхийлье.