"Байгаль дахь хичээл аялал"-ын нэгдсэн хөтөлбөр


Бид бүхний жил бүр уламжлал болгон байгуулагддаг "Байгаль дахь хичээл аялал"-ын нэгдсэн хөтөлбөрийг оруулж байна.

Энэ жилийн хувьд "Намрын спортын өдөрлөг" хамт зохион байгуулж байгаа нь онцлогтой юм. Зохион байгуулах газар Тэрэлж дэх Заан амралтад.

АУБ нар ангийн сурагчдынхаа мөнгийг хурааж эхэлнэ үү!