Мод тарих энэ насны буян гэдэг.

Мод тарих энэ насны буян гэдэг. Мод тарих нөхцөл боломжоор хангасан сургуулийн захиргаа, захирал М.Мөнхбаатар, Биологийн багш Х. Отгонцэцэг, А. Нанзад,
П. Жаргалбат, Г. Баянмөнх нартаан маш их баярлалаа.
Мөн хөрсийг сийрэгжүүлж согооворын үрийг түүж тарисан 10 а ангийн сурагчдадаа маш их баярлалаа.
Олны хүч
Оломгүй далай.