"Номын баяр", номын үзэсгэлэн өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж байна.

2022-05-30 сургууль дээр "Номын баяр", номын үзэсгэлэн өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж байна.