6-12- р ангийн “Эцэг эх, асран хамгаалагчдын нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөг 2024.02.26-нд 18:00 цагт болно.

6-12р ангийн сурагчдын “Эцэг эх, асран хамгаалагчдын нээлттэй хаалга”-ны өдөрлөг 2023-02-26 ны 18:00 цагт спорт зааланд болно. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг хүндэтгэн урья.