Номын өдөрлөг

Номын өдөрлөгөөр сурагчид найз нөхөд , ах эгч нартайгаа ном худалдах, солилцлоо. Сурагчид та бүхнийг номын өдөрлөгтөө идэвхтэй оролцсонд баярлалаа.