"Дэлхийн боловсролыг багаасаа" нэмэлт хөтөлбөрийн хүрээнд 1-р ангийн бяцхан сурагчид маань өнөөдрөөс кодын хичээлээ үзэж эхэллээ.

"Дэлхийн боловсролыг багаасаа" нэмэлт хөтөлбөрийн хүрээнд 1-р ангийн бяцхан сурагчид маань өнөөдрөөс кодын хичээлээ үзэж эхэллээ.