"Байгаль дахь хичээл аялал"-ын үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа

Бид бүхний жил бүр уламжлал болгон байгуулагддаг "Байгаль дахь хичээл аялал"-ын  үйл ажиллагаа Амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэ жилийн хувьд "Намрын спортын өдөрлөг" хамт зохион байгуулж байгаа нь онцлогтой юм.