МУБИС-ийн түүхт 70 жилийн ойн хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудын багш, албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдаж буй шатрын тэмцээн амжилттай үргэлжилж байна.

МУБИС-ийн түүхт 70 жилийн ойн хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудын багш, албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдаж буй шатрын тэмцээн амжилттай үргэлжилж байна. АМЖИЛТ хүсье. Зохион байгуулагч : МУБИС-ийн харьяа ЕБС