МУБИС-ийн харьяа ЕБС-ийн Баян-Өлгий аймаг дах салбар лицей сургууль элсэлт авч байна.

МУБИС-ийн харьяа ЕБС-ийн Баян-Өлгий аймаг дах салбар лицей сургууль элсэлт авч байна. Утас: 99183724