"Сагсан бөмбөг"-ийн тэмцээн хойшилсон тул сурагчид хичээл сурлагадаа анхаарлаа хандуулан идэвхтэй суралцахыг хүсэж байна.

Өглөөний мэнд
"Сагсан бөмбөг"-ийн тэмцээн хойшилсон тул сурагчид хичээл сурлагадаа анхаарлаа хандуулан идэвхтэй суралцахыг хүсэж байна.