2022.12.01 Дэлхий нийтээрээ ХДХВ, ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр тохиож байна.

2022.12.01 Дэлхий нийтээрээ ХДХВ, ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр тохиож байна. Энэ хүрээнд МУБИС харьяа ЕБС-ийн ахлах 10-11-р ангийн сурагчдад МУБИС Y-Peer клубийн сургагч багш нартай хамтран НҮЭМ, БЗДХ, ХДХВ/ДОХ, Гэр бүл төлөвлөлт, зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд бэлгийн цогц боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулав.
Идэвхтэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.