1-5-р ангиудын "Эцэг эхийн өдөр" үйл ажиллагаа - 2 сарын 21,22,23,26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.