МУБИС-ийн харьяа ЕБС-ийн нийт багш, ажилчдын "Цэвэр агаар өдөрлөг"-ийн үйл ажиллагаа 2024 оны 2 дугаар сарын 24-нд Тэрэлж шугуй амралтад зохион байгуулагдана.