Сэтгэл судлаач А.Баярхүү, Хувийн онцлог, Би гэж хэн бэ? өөрийгөө танихуй, Өөрийгөө болон бусдыг ойлгох нь сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.

МУБИС харьяа ЕБС-ийн бага ангийн 30 сурагчдад Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач А.Баярхүү, Хувийн онцлог, Би гэж хэн бэ? өөрийгөө танихуй, Өөрийгөө болон бусдыг ойлгох нь сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.
Идэвхтэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.