"КЛУБ"-ҮҮДИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

10-р сарын 3нд буюу өнөөдөр болж өндөрлөлөө.