9-11-р ангийн 80 сурагч МУБИС-ийн А байрны 200 тоотод сургалтандаа сууж эхэллээ.

2022.10.01

Доктор (PH.D) Б.Энхтүвшин багшийн бэлтгэсэн ментор Д.Александр багшийн англи хэлний сургалт эхэлж байна. МУБИС-ЕБС ийн 9-11-р ангийн 80  сурагч МУБИС-ийн А байрны 200 тоотод сургалтандаа сууж эхэллээ. Хариуцсан багш Г.Рэнцэнханд