БНСУ-ын Кёнсаннам аймгийн дэмжлэгтэй Монголын бага сургуулиудад байгалийг хэрхэн хамгаалах, арчлах тухай сургалтын товч таницуулга

БНСУ-ын Кёнсаннам аймгийн дэмжлэгтэй Монголын бага сургуулиудад байгалийг хэрхэн хамгаалах, арчлах тухай сургалтын товч таницуулга

 

БНСУ-ын Суурь Боловсролын, Хөгжлийн Хүрээлэн (KBDN) нь БНСУ-ын Кёнсаннам мужаас зохион байгуулж буй  “Иргэдийн оролцоотой олон улсын хөгжлийн хамтын ажиллагаа (ODA)” төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Солонгосын Суурь Боловсролын Хөгжлийн Хүрээлэн (KBDN) нь цөлжилт , хотжилтоос үүдсэн агаарын бохирдлоос болж амьсгалын замын өвчинд өртөж буй монгол хүүхдүүдэд байгаль орчны боловсрол олгох контент боловсруулж, гэр хорооллын бага сургуулиудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний хувьд бид цахим сургалтаар хөгжилтэй, сонирхол татахуйц олон төрлийн сургалтын хөтөлбөр, аргуудыг боловсруулж, гарын авлага хэрэглэгдүүнээр хангах болно. .

Мөн цаашдаа БНСУ-ын Суурь Боловсролын Хөгжлийн Хүрээлэн (KBDN) нь Жинжүгийн Боловсролын Их Сургуультай хамтран бодит амьдралтай уялдсан суурь боловсрол (математик, шинжлэх ухаан)-ын контентыг  хамтран боловсруулж аз жаргалтай монгол хүүхдүүдийн төлөөх сайн дурын үйлсийг  хийхээр төлөвлөж байна.