Б. Отгонцэцэг багштай 3В ангийн сурагчдын зургийн үзэсгэлэн болж байна.

Б. Отгонцэцэг багштай 3В ангийн сурагчдын зургийн үзэсгэлэн болж байна.