Номын өдөрлөг өнөөдрөөс эхлэн 10-н сарын 14 нийг хүртэл 3 өдөр үргэлжилнэ.

Номын өдөрлөг өнөөдрөөс эхлэн 10-н сарын 14 нийг хүртэл 3 өдөр үргэлжилнэ. Номын өдөрлөгөөр сурагчид найз нөхөд , ах эгч нартайгаа ном худалдах, солилцох боломжтой. Сурагчид та бүхнийг номын өдөрлөгтөө идэвхтэй оролцохыг урьж байна.