10 сарын 11-нд "Олон Улсын Охидын Өдөр" тохиож байна.

2022 оны 10 сарын 11-нд "Олон Улсын Охидын Өдөр" тохиож байна.
Энэ хүрээнд МУБИС-ийн "Эмэгтэй скаут"-ын холбоотой хамтран
6-12-р ангийн эмэгтэй сурагчдын дунд "Охид дуу хоолойгоо сонсгож байна, Охид сонсож байна" сэдвийн хүрээнд үйл ажиллагааг их завсарлагааны 20 минутад 1 давхар цайны газар болох тул АУБ нар анги бүрээс 10 эмэгтэй сурагч оролцуулна уу?
Энэхүү үйл ажиллагаанд оролцох эмэгтэй сурагчдыг 10 минутын өмнө хичээлээс чөлөөлж өгөхыг хүсэж байна.
Баярлалаа.