БУЗАН- НЭРЭМЖИТ САРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТЭМЦЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ.

БУЗАН- НЭРЭМЖИТ САРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТЭМЦЭЭНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦООРОЙ.