БУЗАН-ээс зохион байгуулж буй "Гоймон гүүр" тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

БУЗАН-ээс зохион байгуулж буй "Гоймон гүүр" тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж байна.