Шинэ элсэлт 2021оны 4-р сарын 1-нд 10:00 цагаас эхэлнэ

 

МУБИС-ийн харьяа ЕБС - ийн 1-р ангийн элсэлтийн цахим бүртгэл 4 сарын 1 нд 10 цагаас нээгдэнэ