“ГОЙМОН ГҮҮР БҮТЭЭХ ТЭМЦЭЭН” -нд VI-XII ангийн хүрээнд зохион байгуулагдах тэмцээний удирдамж хүргэж байна.

БУЗАН-ээс жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг “ШИНЖЛЭХ УХААНЫ 7 ХОНОГ” өдөрлөгийн хүрээнд зохион байгуулагдах “ГОЙМОН ГҮҮР БҮТЭЭХ ТЭМЦЭЭН” -нд VI-XII ангийн АУБ нар анги хамт олноо идэвхтэй хамруулна уу?
Хэзээ: 2024.04.16 нд сургуулийн спорт зааланд 14:30-16:30 цагт