Шинэчилсэн дугуйлан секцийн хуваарьтай танилцана уу.

Шинэчилсэн дугуйлан секцийн хуваарьтай танилцана уу. АУБ нар эцэг эхчүүдэд ангийн группээр дамжуулан хүргэнэ үү.
Хятад хэлний дугуйлан хилийн хорио цээр тавигдахаар хичээллэж эхэлнэ.
Та бүхэндээ амжилт хүсэе.