Дэлхийн хүүхдийн өдөр энэ өдөр тохиож байна.

Дэлхийн хүүхдийн өдөр энэ өдөр тохиож байна. 1989 оны 11 сарын 20 ны өдөр НҮБ - ын " Хүүхдийн эрхийн конвенци" батлагдсан бөгөөд 2017 оноос эхлэн 11 сарын 20 ны өдрийг "Дэлхийн хүүхдийн өдөр" болгон тэмдэглэж байхаар болсон билээ.