Эцэг эхийн "Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөгт 2022 оны 06-р сарын 03-нд 16:00-18:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

021-2022 оны хичээлийн жил дуусч байгаатай холбогдуулан МУБИС-ийн харьяа ЕБС-ийн Эцэг эхийн "Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөгт 2022 оны 06-р сарын 03-нд 16:00-18:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн урилга, хөтөлбөрийг орууллаа. Хичээл ордог бүх багш нар байх тул та бүхэн хүрэлцэн ирж, өргөнөөр оролцоно уу