Эцэг эх, асран хамгаалагчийн спорт тэмцээний удирдамж хүргэж байна

Эцэг эх, асран хамгаалагчийн спорт тэмцээний удирдамж хүргэж байна:
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн спортын тэмцээн 10-р сарын 15,16-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдана.
Тэмцээн нэг багт эрэгтэй-4, эмэгтэй-4 холимог төрлөөр явагдаж байгааг анхаарна уу?
  • 1-5-р ангийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн тэмцээн 10-р сарын 15
  • 6-12-р ангийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн тэмцээн 10-р сарын 16-нд тус тус явагдах тул АУБ та бүхэн мэдээллээ хүргэнэ үү.