Үе тэнгийн гадуурхалыг үйлдлээсээ хасъя

 
Үргэлж зөв үлгэр дуурайлалтай нэгэн байя. Сайн байцгаана уу.
Манай сургууль СБДЦХ-1 тэй хамтран зохион байгуулж, сурагчдын маань оролцсон Үе тэнгийн дээрэлхэлтийн эсрэг видео шторк бэлэн болжээ. Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн газар
 
https://www.facebook.com/113051383847928/videos/931564507568607