Төв аймгийн Жаргалант сумын ЕБС-тай хамтран зохион байгуулж буй Багш, сурагч солилцоо хөтөлбөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

МУБИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын сургууль Төв аймгийн Жаргалант сумын ЕБС-тай хамтран зохион байгуулж буй Багш, сурагч солилцоо хөтөлбөр амжилттай зохион байгуулагдаж байна. 2022.04.12 нд тус сумын малчин ард н. Батбаатарын хаваржаанд М. Байгальмаа багштай 9а ангийн хамт олон зочилж очлоо. Сурагчид маань монгол ахуй, мал маллах арга ухаанд идэвхийлэн суралцсан сайхан өдөр байлаа. Сурагчдын сэтгэл ханамж 100% үргэлжлэл бий...