Ахлах 10-12 р ангийн 130 гаруй сурагчдад МУБИС БоСС-ийн Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач А.Баярхүү "Мэргэжил сонголт ба алсын хараа" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав. Идэвхтэй оролцсон ахлах ангийн сурагчдадаа амжилт хүсье.

Ахлах 10-12 р ангийн 130 гаруй сурагчдад МУБИС БоСС-ийн Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн сэтгэл судлаач А.Баярхүү "Мэргэжил сонголт ба алсын хараа" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав. Идэвхтэй оролцсон ахлах ангийн сурагчдадаа амжилт хүсье.