Сурагчдыг хүлээн авах орц, гарцын схем.

МУБИС, ЕБС-ийн сурагчдыг хүлээн авах орц, гарцын схем.