ЦЕГ-ын сургалт МУБИС А байрны 312 тоот зааланд зохион байгуулагдахаар болсныг мэдэгдэж байна.

ЦЕГ-ын сургалт МУБИС А байрны 312 тоот зааланд зохион байгуулагдахаар болсныг мэдэгдэж байна.