ЦАХИМ УУЛЗАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

ЦАХИМ УУЛЗАЛТАД УРЬЖ БАЙНА
Дээрэлхэлтийн эсрэг олон улсын сарын аяны хүрээнд бид Mongol Content LLC -тай хамтран “Үе тэнгийнхний дээрэлхэлт, ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулахад хүүхэд, эцэг эх, багш нарын хамтын ажиллагаа” сэдэвт хоёр дахь цахим уулзалтаа зохион байгуулах гэж байна.
Уулзалт 2021 оны 11-р сарын 04-нд өглөө
10:00-12:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдана.
Оролцогчид:
Хүүхэд
Багш
Эцэг эхчүүд
Уулзалтад оролцохыг хүсвэл дараах холбоос дээр дараарай.
Meeting ID: 858 1800 0098
Passcode: 913064