Сурагчийн гарах орох гарцын зураглалтай танилцаарай.

Сурагчийн гарах орох гарцын зураглалтай танилцаарай.
Сурагчдыг хүргэж өгч буй эцэг эхчүүд машинаа сургууль руу нэвтрүүлэхгүй гаднаас хүүхдээ явуулаарай.