Сурагчдын эцэг, эх, асран хамгаалагчийн дунд зохион байгуулагдах "Волейбол"-ын тэмцээний удирдамж, өөрчлөгдсөн посторыг оруулж байна.

МУБИС харьяа ЕБС-ийн сурагчдын эцэг, эх, асран хамгаалагчийн дунд зохион байгуулагдах "Волейбол"-ын тэмцээний удирдамж, өөрчлөгдсөн посторыг оруулж байна.
Маргааш буюу 11 дүгээр сарын 10-нд 16:00 цагаас 208 тоотод техникийн зөвлөгөөнтэй тул АУБ нар багийн мэдүүлгийн хуудас болон бооцооны мөнгө авч ирнэ.
Дунд, ахлах анги- 11 сарын 12
Бага анги- 11 сарын 20 тус тус зохион байгуулагдана.