4-р ангийхан гамшгийн эрсдлээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах тухай хөгжилтэй, сонирхолтой хичээлд хамрагдлаа

Манай сургуулийн 4-р ангийхан гамшгийн эрсдлээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах тухай хөгжилтэй, сонирхолтой хичээлд хамрагдлаа. Уг хичээлийг Солонгосын мэргэжилтэн нар заасан бөгөөд БНСУ-ын бага боловсролын хөтөлбөрт заавал ордог их чухал хичээл юм бна. Манай хүүхдүүд гамшиг гэж юу болох өөрийгөө хэрхэн эрсдлээс хамгаалах тухай мэдлэгийг тоглоомын аргаар суралцлаа.