Шавь нарынхаа сэтгэлийн үгс, ширээ дүүрэн захидлаар бялхсан өдрүүд байлаа. Баярлалаа хүүхдүүд ээ

Шавь нарынхаа сэтгэлийн үгс, ширээ дүүрэн захидлаар бялхсан өдрүүд байлаа. Баярлалаа хүүхдүүд ээ