5сарын 3 нд "Эерэгээр нөлөөлье" аяны нээлт манай сургууль дээр амжилттай явагдлаа.

Сүхбаатар дүүргийн прокурорын газрын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Ц. Гэрэлтбаатар хүрэлцэн ирж "Эерэгээр нөлөөлье" сэдэвт 45 минутын сургалтыг ахлах ангийн сурагчдад орлоо.
Үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцсон сурагчид, багш нартаа баярлалаа.