1-5-р ангиудын “ЭЦЭГ ЭХИЙН ӨДӨРЛӨГ” -ийн үйл ажиллагаа

1-5-р ангиудын "Эцэг эхийн өдөр" үйл ажиллагаа - 2 сарын 21,22,23,26-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөгөөнд тусгасаны дагуу бага ангийн сурагчдын “ЭЦЭГ ЭХИЙН ӨДӨРЛӨГ” амжилттай зохион байгуулагдаж байна.

Эцэг эхчүүд  хариуцан авсан судлагдахууны агуулгыг сайн бэлтгэж хичээлийн цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлж байна. Хүрэлцэн ирж, хамтран ажилласан эцэг эх, асран хамгаалагч нартаа баярлалаа.

Үйл ажиллагааны тайланг зурган хэлбэрээр ханын самбарт гаргана.

Жич: 2 сарын 26-нд сургуулийн "Эцэг эхийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг" болох тул энэ өдөр 1-5-р ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн дарга нар оролцсон багаа ирүүлнэ.