МУБИС-ийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан "Мини волейбол"-ын төрөлд МУБИС харьяа ЕБС-ийн эрэгтэй, эмэгтэй багууд тус тус мөнгөн медаль хүртсэн амжилттай оролцлоо.

МУБИС-ийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан "Мини волейбол"-ын төрөлд МУБИС харьяа ЕБС-ийн эрэгтэй, эмэгтэй багууд тус тус мөнгөн медаль хүртсэн амжилттай оролцлоо.