"УРЛАГИЙН ЗОХИОМЖИТ БАГА НААДАМ"-ЫН удирдамж та бүхэнд хүргэж байна.

МУБИС харьяа ЕБС-ийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд сурагчдын дунд зохион явуулах "УРЛАГИЙН ЗОХИОМЖИТ БАГА НААДАМ"-ЫН удирдамж та бүхэнд хүргэж байна.
Удирдамж дээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл орсон тул танилцана уу.