МУБИС-ын харъяа ЕБС, НЭМҮТ хамтран ахлах ангийн 190 гаруй сурагчдад "Электрон тамхины хор уршиг" сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

СУРГУУЛЬ ТАМХИГҮЙ ОРЧИН!!!
МУБИС-ын харъяа ЕБС, НЭМҮТ хамтран ахлах ангийн 190 гаруй сурагчдад "Электрон тамхины хор уршиг" сэдвээр сургалт зохион байгуулав.
Боловсролын түвшин нэмэгдэх тусам тамхины хэрэглээ буурдаг.
Тэдэнд бодит мэдээлэл, анхаарал, тусламж хэрэгтэй.